IE uitzonderingen

Target ALL VERSIONS of IE

Target IE 7 and LOWER

Target IE 7 and HIGHER

Target everything EXCEPT IE

Target IE 8 and LOWER

Target IE 8 and HIGHER

Target IE 7 ONLY