CSS: shadow

Voorbeeld

Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor

Uitleg

Met shadow kan je jouw element een shaduw geven (foto's, textblokken, tekst e.d.). 

Hiernaast staan verschillende voorbeelden van wat mogelijk is met box-shadow. Je kan de waardes zelf aanpassen zoals jij zelf wil.

Voorbeeld en uitleg

box-shadow: 0 0 5px 1px #000;

  1. De horizontale waarde van de schaduw. Positief is naar rechts, negatief is naar links.
  2. De verticale waarde van de schaduw. Postief is naar beneden, negatief is naar boven.
  3. Blur radius. Bepaal hoe groot en hoe veel je schaduw is. Hoe hoger het aantal, des te lichter de schaduw. Negatieve waardes 
  4. Spread distance. Waarde die aangeeft hoe groot de schaduw moet zijn.
  5. De kleur van de schaduw

Elke kleur staat voor het onderdeel dat je kan aanpassen. De eerste 4 onderdelen kan je aanpassen in aantal px. De laatste kleurcode kan je aanpassen in HEX en RGBA.

Let op

Voor compatibiliteit met oudere browsers moet je altijd -moz-box-shadow en -webkit-box-shadow toevoegen. Dit is voor (oudere) browsers zoals Mozilla FireFox, Safari en Chrome.